• QC-lab för kemisk organisk analys

    Vi är ett kemiskt analytiskt laboratorium med fokus på kvantitativ och kvalitativ analys av organiska molekyler.

  • Kundspecifika metodutvecklingar

    Vi utvecklar analysmetoder baserade på era behov för att på bästa sätt följa ert projekt och det regelverk som är tillämpbart.

  • Frisläppningsanalyser enligt GMP

    Vi kvalitetstestar läkemedel enligt specifikation för frisläppning till marknaden.

Q&Q Labs

Q&Q Labs är ett QC-lab vars kärnverksamhet är kemisk analys av organiska molekyler. Labbet är lokaliserat till AstraZenecas forskningsanläggning i Göteborg och är en del av LifeScience-klustret BioVentureHub. Våra tjänster omfattar allt från metodutveckling/validering av analysmetoder för substanser i tidig utvecklingsfas till kvalitetskontroll av råvara och färdig produkt. Vi sätter fokus på kundens behov med skräddarsydda lösningar och korta ledtider.

Q&Q Labs har ett nära samarbete med Agilent Technologies. Som Agilent Technologies enda partnerlab i Norden utför vi innovativ utveckling av ny analysmetodik.

Nära samarbeten med andra laboratorium gör att vi kan erbjuda paketlösningar med exempelvis stabilitetsstudier, mikrobiologiska analyser och oorganiska analyser.

Q&Q Labs kvalitetssystem baseras på tillämpbara delar av GMP, GLP och GCP, vi ligger därmed under Swedac samt Läkemedelsverkets tillsyn.

Behöver ni ett QC-lab för era analyser?

Kontakta oss