• Q&Q Labs lever upp till era kvalitetskrav

Certifieringsdokument

Q&Q Labs eftersträvar en hög nivå gällande kvalitet i allt arbete. Vi efterlever tillämpliga delar av GMP,GLP och GCP. Detta innebär återkommande granskningar från Swedac respektive Läkemedelsverket samt auditbesök från kunder som omfattas av dessa regelverk.

I uppdrag som kräver någon av dessa kvalitativa arbetssätt krävs validering av den framtagna metodiken och detta utförs i linje med ICH guidelines för produkter och EMA's guidelines för bioanalys.

Här nedan kan du se våra dokument gällande GMP samt GLP.