• Q&Q Labs lever upp till era kvalitetskrav

Certifieringsdokument

Q&Q Labs eftersträvar en hög nivå gällande kvalitet i allt arbete. Verksamheten är ackrediterad av Swedac enligt ISO 17025 och vi efterlever tillämpliga delar av GMP,GLP och GCP. Detta innebär återkommande granskningar från Swedac respektive Läkemedelsverket samt auditbesök från kunder som omfattas av dessa regelverk.

I uppdrag som kräver någon av dessa kvalitativa arbetssätt krävs validering av den framtagna metodiken och detta utförs i linje med ICH guidelines för produkter och EMA's guidelines för bioanalys.

Här nedan kan du se våra dokument gällande ackreditering, GMP samt GLP.