• Instrumentpark

Vi har en bred och avancerad instrumentpark som ger bra möjligheter angripa olika typer av projekt.

 • UHPLC-QTOF
 • UHPLC-QQQ
 • UHPLC-DAD/FLD
 • GC-FID
 • GC-MS
 • Dissolution
 • Disintegration
 • Spektrofotometer
 • Karl Fischer
 • TOC (Total Organic Carbon)
 • Partikelräkning (Ph.Eur. 2.9.19 method 1)
 • TLC
 • Läcktest (Container closure integrity)
 • Kapillärviskosimeter
 • Osmometer
 • Refraktometer
 • FT-IR

Behöver ni ett QC-lab för era analyser?

Kontakta Oss