• GMP-analys och frisläppningsanalys
    för medtech- och läkemedelsföretag

GMP-certifierad och GLP-kompatibel frisläppnings- och läkemedelsanalys

Q&Q Labs är ett ackrediterat analyslabb specialiserat på metodutveckling. Genom vårt GMP-certifierade och GLP-kompatibla laboratorium erbjuder vi både stora och små kunder inom biotech- och läkemedelsbranschen kvalitativa och kvantitativa analystjänster inom organisk kemi. 

Frisläppningsanalys för färdiga läkemedel och generika

Q&Q Labs utför frisläppningstester av färdiga läkemedel och generika från länder utanför EU. Vi arbetar som QC-lab för flera läkemedelsföretag och har stor erfarenhet av att testa produktens kvalitet enligt specifikation. Dessutom utför vi, till mindre uppsättningar, analys för kvalitetskontroll vid stabilitetsstudier och tidigare fasstudier såsom GLP-tox. Tveka inte på att kontakta oss för att ta reda på mer om de läkemedelsanalyser vårt GMP-lab erbjuder.

 

Vi erbjuder både enkla kvantitativa analyser och större frisläppningsprogram för generika

För att ge en bild av vilken typ av föreningar vi har erfarenhet av att testa presenterar vi här en lista över vanliga farmaceutiska substanser vi har analysmetoder för. Vi arbetar med många fler ämnen i upptäckts-/utvecklingsfasen för läkemedelsföretag men dessa kan inte avslöjas här.

Nedanstående substansanalyser är både enkla kvantitativa analyser och större frisättningsprogram för generiska läkemedel.

 

Amfetamin Aspirin
Azatioprin Bambuterol
Diltiazem Esmolol
Etinylestradiol Kodein
Levaxin Levonorgestrel
Mivacurium Morfin
Paracetamol Procain
Prulifloxacin Ribavirin
Succinylkolin Ulifloxacin
Viagra (sildenafil och tadalafi) 6-acetylmorfin
Lidocain Hydrokortison
Drospirenon Desogestrel
Norgestimat

Behöver ni hjälp med karaktärisering av biologiska läkemedel?

Biologiska läkemedel, framförallt av typen peptider, är substanser som vi på Q&Q Labs har stor erfarenhet att studera på flera sätt. Karaktäriseringsstudier kan exempelvis vara av typen:

  • Studier av andra peptider som uppkommit vid syntes eller framrening – Related substances
  • Haltbestämning av peptiden i beredningar – Assay
  • Haltbestämning av peptiden i biologisk matris för att bestämma lämplig dosering i förhållande till nedbrytning.
  • Aminosyrasammansättning (efter syrahydrolos)
  • Nedbrytningsförsök där kedjans stabilitet stressas genom förvaring i olika temperatur och luftfuktighet, följt av analys av de fragment som uppkommer
  • Studier av (o)specifika protein-peptid associationer/adsorptioner
  • Frisläppningsstudier av peptid från formulering över tid – Dissolution

Vill ni outsourca era analyser?

Prata med oss!