• Skräddarsydd bioanalys
    för läkemedels- och medtechföretag

Ett erfaret GxP-laboratorium till er tjänst

Q&Q Labs är ett ackrediterat analyslabb specialiserat på metodutveckling. Vi hjälper företag med kundspecifika analystjänster inom organisk kemi.

Q&Q Labs har lång erfarenhet av att analysera organiska föreningar i biologiska matriser. Tveka inte på att kontakta oss om du vill veta mer om hur ert företag kan dra nytta av våra GxP-kompatibla tjänster inom bioanalys.

Skräddarsydd metodutveckling

Vi har god kompetens i skräddarsydd metodutveckling och validering av bioanalytiska metoder, inte bara för små organiska föreningar utan även för peptider.

 

GLP och GCP-kompatibla studier

Vi följer GLP för icke-kliniska säkerhetsstudier såväl som biocider. För kliniska studier följer vi tillämpliga delar av GCP. Våra valideringar följer EMA-riktlinjer för bioanalytisk metodvalidering.

Skräddarsydda PK- och effektstudier

För PK- eller effektstudier försöker vi göra smidiga, anpassade studier för att hålla kostnaderna nere.

Vill ni outsourca era analyser?

Prata med oss!