• Kvalitet, kompetens och kundspecifika analysbehov

Våra analystjänster

Q&Q Labs utför analystjänster inom organisk kemi utefter kunders specifika behov och önskemål. Detta innebär ofta metodutveckling vilket är något vi har stor och bred erfarenhet av både gällande analyter och provmatriser.

Q&Q Labs arbetar primärt med organisk analytisk kemi gällande aktiva substanser åt producenter och importörer av framförallt läkemedel och medicinteknik.

Våra tjänster passar bra i utvecklingsfasen för nya läkemedelsprodukter (e.g. discovery/development-fasen av läkemedel då nya substanser behöver karaktäriseras), slutfasen när en produkt är framtagen (e.g. batchkontroller eller releasetest av generika producerad i tredje land) eller utredningar vid problem i produktion (e.g. identifieringar av kontamineringar). Q&Q Labs har erfarenhet från studier av medicintekniska produkter (e.g. studier av läckande substanser från katetrar och implantat) eller kvalitetskontroll av kemiska komponenter.

Exempel på analystjänster vi ofta åtar oss:

 • Haltbestämning av organiska substanser
 • Metodutveckling av analysmetoder
 • Validering av analysmetoder enligt ICH/EMA guidelines
 • Identifiering av kontamineringar och främmande ämnen
 • Frisläppningstest av råmaterial och slutprodukt (GMP)
 • Prover från toxikologiska (GLP) och kliniska (GCP) studier
 • Related substances
 • Extraherbara och lakningsbara ämnen (ISO10993 & USP1663/1664)
 • Metodöverföring (AMT/TT)
 • Studier av biomarkörer
 • Läcktest av blisters och förpackningar (Container closure integrity)

Bioanalys

Q&Q Labs har lång erfarenhet av att analysera organiska föreningar i biologiska matriser. Vi har god kompetens i skräddarsydd metodutveckling och validering av bioanalytiska metoder, inte bara för små organiska föreningar utan även för peptider.

Upptäck våra tjänster inom bioanalys >

GMP-analys

Q&Q Labs utför frisläppningstester av färdiga läkemedel och generika från länder utanför EU. Vi arbetar som QC-lab för flera läkemedelsföretag och vi har erfarenhet av att testa produktens kvalitet enligt specifikation. Dessutom utför vi till mindre uppsättningar analys för kvalitetskontroll vid stabilitetsstudier och tidigare fasstudier såsom GLP-tox.

Upptäck våra tjänster inom GMP-analys >