• Kvalitet, kompetens och kundspecifika analysbehov

Analystjänster vi erbjuder

Q&Q Labs utför analystjänster inom organisk kemi utefter kunders specifika behov och önskemål. Detta innebär ofta metodutveckling vilket är något vi har stor och bred erfarenhet av både gällande analyter och provmatriser.

Exempel på analystjänster vi ofta åtar oss:

 • Haltbestämning av organiska substanser
 • Metodutveckling
 • Validering
 • Identifiering av kontamineringar och främmande ämnen
 • Frisläppningstest av råmaterial och slutprodukt
 • Prover från toxikologiska och kliniska studier
 • Related substances
 • Extraherbara och lakningsbara ämnen
 • Metodöverföring
 • Studier av biomarkörer
 • Läcktest av blisters och förpackningar

Kromatografisk analys

Exempel på substanser som vi haltbestämmer med UHPLC-QQQ/QTOF/DAD teknik:

Allyl-cystein Aloin & Aloe Emodin (Aloe Vera)
Artemisin BDDE (1,4-Butanediol diglycidyl ether)
Berberin Capsaisin
CPC (1-Hexadecylpyridiniumklorid) Dihydromyricetin (ampelopsin)
2-fenylfenol Furfural
Vitamin K2 (Menaquinone 7) Fytol
Glukosamin Glukuronsyra (natriumhyaluronat)
Galakturonsyra Harpagosid (djävulsklo)
Hesperidin Isopropylxantat
Kanelsyror (kumarsyra & ferulsyra) Klorofyll
Liponsyra Melatonin
1-metylhistidin, 3-metylhistidin Natriumbensoat
DEET N,α – DEPEA
N,N –DEPEA N,β – DEPEA
Nikotin Nitrosodietanolamine, nitrosodietylamine
Pentandiol Xylitol
Rosenrot T3, T4, rT3 (Tyreoideahormon)
Ubiquinon (koenzym Q10) Vinsyra
Aminosyrasammansättning Urea
Hydrokortison Lidocain

Läkemedelsanalys

Då studier av läkemedel kan vara mer eller mindre kopplade till sekretess redovisar vi nedan endast kända läkemedelssubstanser som vi har analysmetoder uppsatta för. Vi arbetar emellertid med många fler substanser i discovery/development-fas åt läkemedelsbolag.

Analyser av nedanstående substanser kan gälla både enkla kvantitativa analyser eller större program för frisläppningstest av generika.

Amfetamin Aspirin
Azatioprin Bambuterol
Diltiazem Esmolol
Etinylestradiol Kodein
Levaxin Levonorgestrel
Mivacurium Morfin
Paracetamol Procain
Prulifloxacin Ribavirin
Succinylkolin Ulifloxacin
Viagra (sildenafil och tadalafi) 6-acetylmorfin
Lidocain Hydrokortison
Drospirenon Desogestrel
Norgestimat

Peptidanalys

Biologiska läkemedel, framförallt av typen peptider är strukturer Q&Q Labs har erfarenhet att studera på flera sätt. Karaktäriseringsstudier kan exempelvis vara av typen:

 • Studier av andra peptider som uppkommit vid syntes eller framrening – Related substances
 • Haltbestämning av peptiden i exempelvis beredningar – Assay
 • Haltbestämning av peptiden i exempelvis biologisk matris för att bestämma lämplig dosering i förhållande till nedbrytning.
 • Aminosyrasammansättning (efter hydrolos)
 • Nedbrytningsförsök där kedjans stabilitet stressas genom förvaring i olika temperatur och luftfuktighet följt av analys av de fragment som uppkommer
 • Bestämning av peptids eventuella posttranslationella modifieringar
 • Studier av (o)specifika protein-peptid associationer/adsorptioner
 • Frisläppningsstudier av peptid från beredningsmatris/kapsel över tid – Dissolution
 • Ligandinteraktionsstudier